Αναζήτηση / Search

Τετάρτη, 11 Αυγούστου 2010

Τειρεσίας - Τί είναι το ΣΣΧ

Στο Σύστημα Συγκέντρωσης Χορηγήσεων καταχωρούνται δεδομένα που αφορούν σε ενήμερες οφειλές και οφειλές σε καθυστέρηση για δάνεια καταναλωτικής και στεγαστικής πίστης, πιστωτικές κάρτες φυσικών προσώπων, χορηγήσεις προς επιχειρήσεις των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 2,5 εκατ. ευρώ ("μικρές επιχειρήσεις") και εταιρικές κάρτες. Στο πλαίσιο διαχείρισης και λειτουργίας του ΣΣΧ εξασφαλίζεται η ομαλή συλλογή των στοιχείων από τους φορείς (τράπεζες ή εταιρείες που στέλνουν σχετικά στοιχεία στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ), ο έλεγχος πληρότητας αυτών, καθώς και η διάθεση των επεξεργασμένων πληροφοριών.

Σκοπός του ΣΣΧ είναι η εκ μέρους των αποδεκτών των δεδομένων εκτίμηση της πιστοληπτικής ικανότητας των ιδιωτών και μικρών επιχειρήσεων.

Τα δεδομένα τηρούνται στο ΣΣΧ πέντε (5) χρόνια από την τελευταία μηνιαία ενημέρωσή τους από τους φορείς. 


Τα δεδομένα μας διαβιβάζονται στο ΣΣΧ με ηλεκτρονικά μέσα από τους Φορείς, δηλαδή τα πιστωτικά ιδρύματα, τις εταιρείες παροχής πιστώσεων και τις εταιρείες έκδοσης και διαχείρισης καρτών, οι οποίοι χορήγησαν τα σχετικά δάνεια/κάρτες.

Σχετικές Αναρτήσεις 
http://vdella.blogspot.com/2010/08/blog-post_11.html
http://vdella.blogspot.com/2010/08/blog-post_7933.html
http://vdella.blogspot.com/2010/08/blog-post_1872.html
http://vdella.blogspot.com/2010/08/blog-post_9819.html
http://vdella.blogspot.com/2010/08/blog-post_7656.html
http://vdella.blogspot.com/2010/08/blog-post_2215.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το σχόλιό σας μετράει !

Related Posts with Thumbnails