Αναζήτηση / Search

Τετάρτη, 11 Αυγούστου 2010

Τειρεσίας - Τί είναι το ΣΤΔ

Το Αρχείο Ταυτοτήτων-Διαβατηρίων είναι επικουρικό , και καταχωρούνται σε αυτό δηλώσεις πολιτών (απευθείας προς την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, μέσω Τραπεζών με σχετική αίτηση ενημέρωσης της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ή μέσω του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης) περί της απώλειας ή κλοπής της ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους.

Σκοπός του αρχείου είναι να παρέχεται η δυνατότητα ενημέρωσης του ευρύτερου τραπεζικού χώρου με στόχο την προστασία των συναλλαγών και των συναλλασσομένων από πιθανές παρεπόμενες συνέπειες της απώλειας ή κλοπής όπως ο κίνδυνος κατάρτισης τραπεζικών συμβάσεων με στοιχεία της απωλεσθείσας/κλαπείσας ταυτότητάς τους.

Ο χρόνος που τα δεδομένα μας τηρούνται στο ΣΤΔ δεν έχει περιορισμό, εφόσον η σχετική δήλωση απώλειας/κλοπής δεν ανακληθεί και ενημερωθεί σχετικά η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ.

Τα δεδομένα μας διαβιβάζονται στο ΣΤΔ με τη συμπλήρωση από τον ενδιαφερόμενο σχετικής αίτησης/δήλωσης και κατάθεσής της στα γραφεία της εταιρίας. Επισημαίνεται ότι είναι υποχρεωτική η προσκόμιση αντίγραφου δήλωσης απώλειας/κλοπής στην Αστυνομία ή υπεύθυνης δήλωσης περί τούτου (Αρθρο 8 Ν. 1599/1986) επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια Δημόσια Αρχή. Ενημέρωση του αρχείου πραγματοποιείται ανά δίμηνο και από τα σχετικά αρχεία του Υπουργείου Εσωτερικών. Επίσης στοιχεία για ταυτότητες/ διαβατήρια που έχουν απολεσθεί/ κλαπεί παρέχονται και από την Τράπεζα, εφόσον με την ενημέρωση της Τράπεζας κατατεθεί και σχετικό αίτημα προς την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ.

Σχετικές Αναρτήσεις
http://vdella.blogspot.com/2010/08/blog-post_2215.html
http://vdella.blogspot.com/2010/08/blog-post_5958.html
http://vdella.blogspot.com/2010/08/blog-post_7933.html
http://vdella.blogspot.com/2010/08/blog-post_1872.html
http://vdella.blogspot.com/2010/08/blog-post_9819.html
http://vdella.blogspot.com/2010/08/blog-post_7656.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το σχόλιό σας μετράει !

Related Posts with Thumbnails