Αναζήτηση / Search

Τρίτη, 10 Αυγούστου 2010

Κίνητρα έως 5,7 δισ. για την ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων

Σε δημόσια διαβούλευση ο νέος αναπτυξιακός νόμος. Θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2011

Επενδύσεις με βασικό κίνητρο τις φοροαπαλλαγές προωθεί η κυβέρνηση στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού νόμου, το κείμενο του οποίου τέθηκε από χθες σε δημόσια διαβούλευση. Η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης θα διαρκέσει έως τις 23 Αυγούστου και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τις προθέσεις του υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ο νόμος θα ψηφιστεί από το θερινό τμήμα της Βουλής. Ο νέος νόμος υπό την έννοια της υποδοχής αιτήσεων επενδυτικών σχεδίων προς ένταξη στις διατάξεις του θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2011.

Για την περίοδο 2011-2013 το υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας προσδοκά ότι θα έχουν εκταμιευθεί για τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων που θα υπαχθούν στον νέο αναπτυξιακό νόμο 4,3 έως 5,7 δισ. ευρώ, ενώ άλλα 4,1 δισ. ευρώ θα χορηγηθούν την ίδια περίοδο σε επενδυτικά σχέδια, τα οποία έχουν υπαχθεί στον υφιστάμενο αναπτυξιακό νόμο, τον 3299/2004. Συνολικά, λοιπόν, την επόμενη τριετία οι νέες ιδιωτικές επενδύσεις εκτιμάται ότι θα ενισχυθούν με δημόσιους πόρους 8 έως 10 δισ. ευρώ.

Οι νέες μορφές κινήτρων, αλλά και οι εξαιρέσεις που περιλαμβάνονται στον νέο αναπτυξιακό νόμο προκαλούν ήδη αντιδράσεις, αρνητικές και θετικές, όπως φαίνεται και από τα πρώτα σχόλια που αναρτήθηκαν ήδη από την πρώτη ημέρα της δημόσιας διαβούλευσης στην ιστοσελίδα www.opengov.gr. Σε ό,τι αφορά τα κίνητρα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις φοροαπαλλαγές, μέτρο που επέλεξε η κυβέρνηση προκειμένου να αποφύγει την εκταμίευση μεγάλου ποσού δημόσιων πόρων για άμεση επιδότηση των επενδύσεων. Εντύπωση, από την άλλη, προκαλεί το γεγονός ότι δεν μπορούν να επιδοτηθούν, βάσει του νέου νόμου, δραστηριότητες που σχετίζονται με την «πράσινη ανάπτυξη», όπως η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα, καθώς και κλάδοι που αυτήν την περίοδο βρίσκονται σε μεγάλη ύφεση, όπως το λιανεμπόριο και το χονδρεμπόριο, αλλά και οι κατασκευές.

Σε ό,τι αφορά τα φορολογικά κίνητρα, μια επιχείρηση μπορεί να επιλέξει, αντί ενίσχυσης, απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος, επί των πραγματοποιούμενων κερδών από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, εντός δέκα ετών από την πραγματοποίηση του επενδυτικού σχεδίου. Το ποσό του φόρου που απαλλάσσεται μεταφέρεται σε λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού ή συνιστά αφορολόγητο αποθεματικό. Το συνολικό όφελος από τη φορολογική απαλλαγή δεν μπορεί να ξεπερνά το Ακαθάριστο Ισοδύναμο Επιχορήγησης που αντιστοιχεί στον νομό που πραγματοποιείται η επένδυση και στο μέγεθος της επιχείρησης.

Για παράδειγμα εάν μια μεγάλη επιχείρηση προχωρήσει σε μια επένδυση 100 εκατ. ευρώ στον νομό Θεσσαλονίκης, όπου το ποσοστό της ενίσχυσης καθορίζεται σε 30%, το φορολογικό όφελος δεν μπορεί να είναι πάνω από 30 εκατ. ευρώ. Το πρώτο έτος από την ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, η μέγιστη φορολογική απαλλαγή μπορεί να ανέρχεται μέχρι το ένα τρίτο της κάλυψης του ποσοστού της αξίας της ενισχυόμενης επένδυσης, δηλαδή στο παραπάνω παράδειγμα έως 10 εκατ. ευρώ. Κατά το δεύτερο έτος, η μέγιστη φορολογική απαλλαγή μπορεί να ανέρχεται μέχρι τα 2/3, ενώ από το τρίτο έως και το δέκατο έτος η μέγιστη φορολογική απαλλαγή μπορεί να ανέρχεται μέχρι το σύνολο του ποσοστού της αξίας της ενισχυόμενης επένδυσης.

Μειωμένος συντελεστής
Ειδική φορολογική μεταχείριση προβλέπεται από τον νόμο και για τα πολύ μεγάλα επενδυτικά σχέδια – άνω των 500.000.000 ευρώ. Το σκεπτικό του νομοθέτη είναι ότι οι μεγάλες επενδύσεις θα έχουν σημαντικό θετικό αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα της χώρας, καθώς και στην απασχόληση. Αν και οι ειδικές ρυθμίσεις γι’ αυτή την κατηγορία επενδύσεων θα καθορίζονται με κοινή υπουργική απόφαση του υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του εκάστοτε συναρμόδιου υπουργού, το νομοσχέδιο προβλέπει ότι οι επενδυτές των περιπτώσεων αυτών θα φορολογούνται επί μια δεκαετία από την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης με φορολογικό συντελεστή μειωμένο κατά 5% σε σχέση με τον εκάστοτε ισχύοντα. Ακόμη και αν αυξηθεί ο αναλογούν συντελεστής φορολογίας, η επένδυση θα φορολογείται με βάση τον μειωμένο συντελεστή.

Με υπουργική απόφαση θα ρυθμιστούν επίσης θέματα –κατά παρέκκλιση του νέου νόμου– που αφορούν την ίδια συμμετοχή των επενδυτών, τη διαδικασία, τις μορφές και τα ποσοστά των ενισχύσεων, τις προϋποθέσεις μεταβίβασης των μετοχών της επιχείρησης, τη δυνατότητα συμμετοχής δημοσίων επιχειρήσεων στην επένδυση.

πηγή : ethnos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το σχόλιό σας μετράει !

Related Posts with Thumbnails