Αναζήτηση / Search

Δευτέρα, 9 Αυγούστου 2010

10 βασικά που πρέπει να ξέρουμε για τις συνταγές ΙΚΑ


Από την τελευταία εγκύκλιο του ΦΣΑ ξεχωρίσαμε τα 10 βασικά σημεία που πρέπει να προσέχουμε κατά την εκτέλεση των νέων συνταγών του ΙΚΑ

1. Να μη χρησιμοποιείται μαρκαδόρος στην αρίθμηση των συνταγών.

2. Οι δίμηνες συνταγές θέλουν θεώρηση.

3. Σε συνταγές με πάνω από 2 εμβαλλάγια απαιτείται δοσολογία.

4. Forsteo-Preotact: Επισυνάπτεται φωτοτυπία της απόφασης της επιτροπής.

5. Φάρμακα που χορηγούνται από τα φαρμακεία του Ιδρύματος για να δοθούν από ιδιωτικά φαρμακεία:
Πρέπει να αναγράφεται επί της συνταγής «ΕΠΕΙΓΟΝ– ΣΤΕΡΟΥΜΕΘΑ».

6. Όταν ο συνταγογράφος γιατρός είναι ελεγκτής,απαιτείται θεώρηση από άλλο ελεγκτή (μόνο όταν
η συνταγή απαιτεί θεώρηση, δηλαδή δίμηνες, δίγραμμες, ΑΕΑ, ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ, ή είναι άνω των
150€ κτλ.).

7. Συνταγές με μπλε ταινίες γνησιότητας: απαιτείται γνωμάτευση νοσοκομείου για τα φάρμακα αυτά.

8. Viread: Δίνεται από ιδιωτικά φαρμακεία για ηπατίτιδα Β, εφόσον αναγράφεται επί της συνταγής το
ονοματεπώνυμο και η ειδικότητα του γιατρού και η ημερομηνία έκδοσής της ή εφόσον επισυνάπτε-
ται η γνωμάτευση.

9. Δεν αποζημιώνονται τα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. (καφέ κουπόνι).

10. Υποχρεωτική είναι η αναγραφή του ΑΜΚΑ ασφαλισμένου και γιατρού επί της συνταγής. Είναι δυνατή η χρήση σφραγίδας στο πεδίο «ΑΜΚΑ ΙΑΤΡΟΥ», με την προϋπόθεση να μην επικαλύπτονται άλλα πεδία του εντύπου της συνταγής.

πηγή : farmakopoioi.blogspot.com

1 σχόλιο:

Το σχόλιό σας μετράει !

Related Posts with Thumbnails